80 m Loop Antenne

80meter1 Amatørradioklubben OZ5GX bygger en 80 Meter Delta Loop Antenne

En Delta Loops fødsel.
Om antenner gælder det velkendte gamle ord: “Træerne vokser ikke ind i himlen”; forstået på denmåde,at ingen radioamatør endnu har konstrueret den antenne, der gør den til en ultimativ antenne i alle miljøer og til alle tider. Monoantenner kommer nærmest, men målet i Sæby var altså en antenne så multi som muligt.

80meter_4_2 80meter_3_2

Valget faldt på en til 80m-båndet skåret Delta Loop, der efter sit navn er en sløjfe (loop) udspændt triangulært som et græsk D – et delta Δ. Det kan der komme mange varianter ud af
– og det gør der!

80meter_2_2  80meter_5_2

OZ5GX er priviligeret ved et godt naboskab med en lille skov ejet af tidligere godsejer, nu entreprenør og  skovejer, Julius Arenfeldt, Sæbygaard. Arenfeldt gav os storsindet råderet over de fornødne kvadratmeter  og ja!! – “Fæld I bare de træer, der er nødvendige til jeres formål”.

80meter_7_2 80meter_9_2

Det blev en god lørdag formiddag med mange “hands on deck” udstyret med skarpslebne spader mv.  3 ranke skibsmaster rejstes til 10 meters højde og med en indbyrdes afstand af 27m. Der udspændtes 7×0.3mm antennetråd i det dannede delta delta. Muskelarbejdet bestod mestendels i fra en 2:1 balun at nedføre og nedgrave et svært koaxkabel + et ekstra kabel for eventuelle fremtidige antenneprojekter.

80meter_8_2

Afdelingens HF-station er en ICOM 7400, hvis indbyggede automatiske antennetuner tilpasser impedanser, der er mindre end VSWR 1:3. Efter klargøringen blev antenneanalyzeren tilsluttet for registrering af de enkelte HF-bånds VSWR. Well! Der var visse frekvenssegmenter, som den automatiske antennetuner ikke magtede, hvilket også kunne være det samme med disses høje standbølgeforhold. Men alt i alt – antennen funkede, og den funkede godt inden for nedenstående frekvensområder:

80m-båndet:   3.600 kHz –   3.800 kHz…………. 1:1.1 til 1:2.0
40m-båndet:   7.000 kHz –   7.200 kHz…………. 1:1.8 til 1:3.0
20m-båndet: 14.200 kHz – 14.350 kHz…………. 1:2.3 til 1:3.0
17m-båndet: 18.068 kHz – 18.168 kHz…………. 1:2.2 til 1:2.3
15m-båndet: 21.300 kHz – 21.450 kHz…………. 1:2.5 til 1:3.0
12m-båndet: 24.850 kHz – 24.950 kHz…………. 1:2.6 til 1:2.9
10m-båndet: 28.000 kHz – 29.000 kHz…………. 1:2.2 til 1:3.0
 alfa@oz5gx.dk
________________________________________________________________________________________________________
— E.D.R. Sæby Afdeling. Mødelokale: Beredskabs Bunker, Sæbygårdvej 40a, 9300 Sæby