OZ5GX

Amatørradioklubben OZ5GX

En Lokalafdeling af EDR Experimenterende Danske Radioamatører.

HISTORIK
OZ5GX er en ung afdeling inden for EDR sammenlignet med andre afdelinger,
der har måske 70 år på bagen.
Vi kan indtil videre kun præstere en halv snes år! Indtil 1996 søgte sæbyamatører
til Frederikshavn, men den 27.december samme år stiftede en kreds af radioamatører
Sæbyafdelingen.

I løbet af sommeren 1997 blev de formelle foreningsforhold bragt i orden, herunder
også klublokale på Sæby Skole, som kommunen stillede til rådighed for klubben.
Her holdt vi Åbent Hus den 1. oktober 1997.

MEDLEMMER OG LOKALER
Sæbyafdelingen havde ved sin start 11 medlemmer. Men tallet var i årene efter stiftelsen
støt stigende til ca. 20. I 2003-04 eksploderede medlemstilgangen til de p.t. 43. En flot tilgang
synes vi, der ikke mindst skyldtes stor og interesseret kursusdeltagelse. Afdelingen er åben for
alle radiointeresserede, men har – naturligt nok – flest medlemmer fra Sæby og Frederikshavn
og egnen omkring disse byer, men i øvrigt helt ned til Hjallerup og Aalborg.

Klubbens nuværende lokaliteter er meget ideelle for vore aktiviteter – også for antenneopsætning.
Vi bor til leje i en tidligere beredskabsbunker på Sæbygårdvej. Vi har et stort samlingslokale og mindre lokaler med værksteder samt tillige toilet- og køkkenfaciliteter. Det store lokale benyttes til almindelig klubvirksomhed, møder, kursus og foredrag mv. Et at de mindre lokaler er primært for radiokommunikation på HF, VHF og UHF.
Det er foruden sende/modtagerudstyr mv. udstyret med diverse måleudstyr og her er mulighed for udførelse af mindre mekanisk arbejde.

lokale

AKTIVITETER
Afdelingen forsøger at opretholde et rimeligt højt aktivitetsniveau med byggeprojekter,
virksomhedsbesøg og ikke mindst – Field Days. Disse sidste er kommunikationskonkurrencer
fra det åbne land – sædvanligvis fra det ”radiovenlige” Øksnebjerg mellem Frederikshavn og Sæby.
Desuden – og meget væsentligt for radioamatører – vil klubben være nye medlemmer behjælpelig
i forbindelse med et eventuelt ønske om at erhverve sendecertifikat af kategorierne D, B og A.

Medlemskontingentet er 300,- kr årligt.

Velkommen i klubben.

John Sørensen, formand

Vedtægter – OZ5GX

alfa@oz5gx.dk
_______________________________________________________________________________________________________
— E.D.R. Sæby Afdeling. Mødelokale: Beredskabs Bunker, Sæbygårdvej 40a, 9300 Sæby