Repeater

VHF/UHF Repeater

I SÆBY – FREDERIKSHAVN – SKAGEN OMRÅDET

Opdateret: 26.08.21

HVORFOR REPEATERE?
VHF- og UHF båndenes udbredelse begrænses under normale forhold til den distance,
antennen ”kan se”. Denne begrænsning kan radioamatører dårligt leve med, hvorfor der
er placeret et stort antal automatiske relæstationer (repeatere) her i landet og i andre lande
– typisk på høje punkter.
En repeater kaldes op ”hjemmefra” eller fra en mobillokation og sender via sin højtplacerede
antenne amatørens signaler ud over et langt større geografisk område, end det ellers var muligt.

EJERSKAB: Interessentforeningen for repeater OZ3RET
(driftsudvalg: OZ1GGF, Uffe – OZ3AAF, Eigil – OZ1IPU, John).

OZ3RET/ RV62
(Sæby Vandtårn, Sæby – QTH locator: JO57GH).
145.775 MHz TX/ 145.175 MHz RX – 2 m FM Tone-1750Hz

OZ9RER/ RU386
(Peter Wessels Vej, Frederikshavn QTH locator: JO57GK)
434.825 MHz TX/ 432.825 MHz RX – 70 cm FM Tone-94,8 Hz

BENYTTELSE
Enhver radioamatør, der i henhold til sit hjemlands nationale bestemmelser har erhvervet
licens/certifikat til at kommunikere på Interessentforeningens frekvenser kan frit benytte
repeaterne (åbne repeatere).

 alfa@oz5gx.dk
_______________________________________________________________________________________________________
— E.D.R. Sæby Afdeling. Mødelokale: Beredskabs Bunker, Sæbygårdvej 40a, 9300 Sæby