Stutzpunktnord

8 OZ5GX deltog ved Stützpunktnord

Lørdag den 21. maj 2011 på Bangsbo Fortet

BESÆTTELSESÅRENE I FREDERIKSHAVN GENOPLEVET

Lørdag den 21. maj opførtes i både aktive og passive scenarier en række begivenheder fra besættelsesårene 1940-45. Scenerne for temaet var Frederikshavn by og Bangsbo Fort.

OZ5GX var en – omend beskeden – deltager i løjerne. Hvorfor nu det? Fordi en lang række danske radioamatører indlagde sig dengang uvisnelig hæder ved udvikling af radiomateriel og som radiotelegrafister ved den hemmelige danske radiotjeneste med England under krigen.

OZ5GX formidlede på Bangsbo Fort en opstilling, hvor den af radioamatør og chefingeniør ved B&O L.A. Duus Hansen konstruerede transceiver ”Telefonbogen” demonstreres.

Endvidere blev der udstillet The Special Operations Executive, SOE- radioudstyr nedkastet fra engelske fly til den danske modstandsbevægelses brug.

”UDEN RADIO KAN INTET UDRETTES.
MED RADIO ER NÆSTEN ALT MULIGT.”
Flemming Juncker, leder af frihedskampen i Jylland

Sandhedsværdien af Flemming Junckers ord havde OZ5GX, Sæbyafdelingen i landsforeningen Eksperimenterende Danske Radioamatører,  påtaget sig at demonstrere i  temaet

Den hemmelige danske radiotjeneste under besættelsen 1940-45.

Under betegnelsen Stützpunkt Nord afviklede lokale ildsjæle med interesse for historie på en pragtfuld  majlørdag et totalteater med  scenerier, der levendegjorde liv og livsvilkår for borgere og krigsførende under tyskernes besættelse af landet.

Scenerier, demonstrationer og ikke mindst aktiviteter af enhver art fandt sted i Frederikshavn by, men mest i og ved det mægtige tyske bunkeranlæg i højdedragene over by, havn og hav. Blandt Tommy`er, Fritz`er og modstandsfolk med armbind færdedes ikke færre end 2.200 betalende voksne med store og små sønner og døtre. Alle havde de en herlig eftermiddag blandt bunkere og luftværnskanoner og med masser af kultur-, natur- og aktivitetstilbud. De heldigste små havde fået far til at punge ud med en flyvetur i en 75-årig Junker – ”Tante Ju”, som tyskerne nok så godmodigt kalder flyet, der brummede fredsommeligt over byen hele eftermiddagen.

5
OZ1GGF Uffe afbrydes i flagsætningen af den tyske Junckermaskines overflyvning.

OZ5GX, EDRs Sæbyafdeling, holdt sig på rummelig afstand af de grønne uniformer og løste ”med flyvende faner” opgaven at levendegøre og videnformidle den hemmelige radiotjeneste med England (SOE/Home Service).  Denne radiotjeneste er velbeskrevet, og det er velkendt, at mange radioamatører dengang spillede en – tør vi vel sige – fremtrædende rolle. Den rolle fik ca. 400 besøgende nærkontakt med i løbet af udstillingens 3 timer.  For de aktive medlemmer af OZ5GX blev det en succeshistorie, som var uforglemmelig. Vort projekt var organiseret i 3 delemner og fandt sted i en nyrestaureret radarbunker, som Kenneth Kristensen, der er daglig leder af Bangsbo Fort Museum, stillede til rådighed for OZ5GX:

6
Den nyrestaureret radarbunker.

Rum 1: Telegrafist i aktivitet ”under tagskægget” med den danske transceiver, Telefonbogen. (Mannequin venligst udlånt af Tøjeksperten, Frederikshavn).

1
Afsendelse af kodet telegram til England ved brug af Telefonbogen.

Rum 2: Udstilling af stort set alle typer af benyttet radioudstyr under krigen – blandt meget mere en nedkastet kuffertstation, A Mark III (engelsk) og flere versioner af OZ7DU Lorens Duus Hansens (Napkin) Telefonbog. OZ7DU var konstruktør, instruktør og organisator i al kommunikationsvirksomhed med England.  Stationen blev produceret i ca. 60 eksemplarer af OZ7T Steen Hasselbalch (Herluf), OZ7SB Svend Bagge (Brun), OZ7BO Brøndum Nielsen (Bo), Allan  E.S. Larsen (Allan)og Hans Aa. Madsen. Desuden vistes arkivalier, fotos og plancher understøttet af information i tekst og tale. Al udstyr mv. var udlånt af Bangsbo Museum og Arkiv, Frederikshavn.

2 3
Et hjørne af det i Bangsbomuseet lånte kommunikationsudstyr.
Alvorlige store og små gæster lytter opmærksomt til OZ3MM, Børges fortælling.

Rum 3: ”Markedsføring” af verdens bedste hobby og af EDR.

4
OZ3AAF Eigil og OZ1IPU John i præsentationspositur med opsætning af EDR`s vimpel.

Mens de sidste besøgende forlod Bangsbo Fort, kunne vi andre fundere over en  modsætningsfyldt begivenhed. Efterladende snesevis af bunkere og ligeså mange kanoner og alskens krigskram som symboler på deres magtbegær forlod tyskerne i 1945 bakkerne ved Bangsbo. Vi radioamatører fra Frederikshavn Kommune havde det rigtig godt med på samme sted at have præsenteret en side af krigen og frihedskampen i Danmark, som demonstrerede mange danske kvinder og mænds ukuelige mod og vilje til frihed.

OZ3MM Børge