Interesseforeningen OZ3RET

Den årlige generalforsamling i Interesseforenenign OZ3RET (Sæby Repeateren) er afholdt,
den 29.03.17 og referatet er udsendt til medlemmerne.